Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej

Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej


Lista artykułów z tagiem: krakow

Zabytki romańskie w Polsce

Rotunda Najświętszej Marii Panny, nosiła od czternastego wieku również wezwanie św. Feliksa i Adaukta. Znajduje się na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Najprawdopodobniej powstała ona na przełomie dziesiątego i jedenastego wieku (według badaczy może nawet w okresie panowania czeskiego w małopolsce). Jest być może najstarszym kościołem na Wawelu. Jest to tzw.

Zabytki romańskie w Polsce cd.

Kościół św. Gereona, nazywany jest również kościołem pod wezwanie św. Marii Egipcjanki. Jest to nieistniejący już kościół, którego szczątki zobaczyć można na wzgórzu wawelskim w Krakowie.

Powiązany artykuł: Najważniejsze budowle w stylu gotyckim.

Zobacz także:

Cechy charakteryzujące architekturę romańską

Głównymi cechami jakie wyróżniają architekturę romańską od wcześniej jak i później obowiązujących stylów były addycyjność brył oraz separatyzm wnętrz. Pierwszy termin definiuje, iż budynek romański złożony jest z prostych brył geometrycznych (prostopadłościanów, walców oraz półwalców) zestawionych ze sobą z wyraźnym wyróżnieniem każdej z nich (bez płynnego ciągłego przechodzenia jednej w drugą), nakrytych osobnymi dachami.

Budownictwo sakralne

Kościoły romańskie planowane były na rzucie prostokąta albo krzyża łacińskiego z prezbiterium, które było zakończone półkolistą absydą. Najczęściej orientowano je wzdłuż osi wschód-zachód. Były to kościoły bazylikowe albo halowe. Mniejsze budowle bardzo często rozwiązywano również na planie centralnym – krzyża greckiego albo rotundy. Wnętrze kościoła podzielone było rzędami kolumn albo filarów bardzo często na 3 nazwy.

Budownictwo świeckie

W okresie romańskim budowane były feudalne zamki, gdzie bardzo ważnym elementem był potężny donżon. W nim umieszczane były ogromne pomieszczenia mieszkalne, rozmieszczone na kilku kondygnacjach. Najniżej najczęściej budowana była zbrojownia oraz spiżarnia. Wyżej, w głównej komnacie, było pomieszczenie, które służyło jako jadalnia oraz sypialnia właściciela zamku, a nad nim pokoje służby.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009