Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej

Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej


Lista artykułów z tagiem: krakow

Zabytki romańskie w Polsce

Rotunda Najświętszej Marii Panny, nosiła od czternastego wieku również wezwanie św. Feliksa i Adaukta. Znajduje się na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Najprawdopodobniej powstała ona na przełomie dziesiątego i jedenastego wieku (według badaczy może nawet w okresie panowania czeskiego w małopolsce). Jest być może najstarszym kościołem na Wawelu. Jest to tzw.

Zabytki romańskie w Polsce cd.

Kościół św. Gereona, nazywany jest również kościołem pod wezwanie św. Marii Egipcjanki. Jest to nieistniejący już kościół, którego szczątki zobaczyć można na wzgórzu wawelskim w Krakowie.

Powiązany artykuł: Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej

Zobacz także:

Cechy charakteryzujące architekturę romańską

Głównymi cechami jakie wyróżniają architekturę romańską od wcześniej jak i później obowiązujących stylów były addycyjność brył oraz separatyzm wnętrz. Pierwszy termin definiuje, iż budynek romański złożony jest z prostych brył geometrycznych (prostopadłościanów, walców oraz półwalców) zestawionych ze sobą z wyraźnym wyróżnieniem każdej z nich (bez płynnego ciągłego przechodzenia jednej w drugą), nakrytych osobnymi dachami.

Budownictwo sakralne cd.

Taki układ konstrukcyjny, gdzie na 2 przęsła sklepienia naw bocznych przypada 1 przęsło nawy głównej, zwany jest systemem wiązanym. Sklepienia wówczas opierają się na ścianach, kolumnach czy filarach. Kapitele, które występowały w okresie romańskim posiadały kształt kostki z zaokrąglonymi dolnymi krawędziami, kielicha albo odwróconego ostrosłupa.

Zabytek w Opatowie

Kolegiata św. Marcina w Opatowie jest to romański kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Marcina z Toursu zbudowany w Opatowie, w województwie świętokrzyskim. Jest to najcenniejszy zabytek Opatowa. Ma on status kolegiaty.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009