Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej

Charakterystyka i pochodzenie architektury romańskiej


Lista artykułów z tagiem: krakow

Zabytki romańskie w Polsce

Rotunda Najświętszej Marii Panny, nosiła od czternastego wieku również wezwanie św. Feliksa i Adaukta. Znajduje się na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Najprawdopodobniej powstała ona na przełomie dziesiątego i jedenastego wieku (według badaczy może nawet w okresie panowania czeskiego w małopolsce). Jest być może najstarszym kościołem na Wawelu. Jest to tzw.

Zabytki romańskie w Polsce cd.

Kościół św. Gereona, nazywany jest również kościołem pod wezwanie św. Marii Egipcjanki. Jest to nieistniejący już kościół, którego szczątki zobaczyć można na wzgórzu wawelskim w Krakowie.

Powiązany artykuł: Nastawienie na pluralizm i złożoność, czyli historia powstania nowego prądu w architekturze

Zobacz także:

Zabytki romańskie w Polsce cd.

Kościół św. Gereona, nazywany jest również kościołem pod wezwanie św. Marii Egipcjanki. Jest to nieistniejący już kościół, którego szczątki zobaczyć można na wzgórzu wawelskim w Krakowie.

Zabytek w Siewierzu

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Siewierzu jest to świątynia rzymskokatolicka w Siewierzu, jeden z najstarszych kościołów w naszym kraju. Do piętnastego wieku był to kościół parafialny, potem filialny, aktualnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej.

Budownictwo sakralne i jego rola w budowaniu nowego stylu

Architektura romańska rozwinęła się na przełomie X-XIII wieku w nowo powstających, samodzielnych krajach Europy. Określenie romańska zostało wprowadzone dopiero w dziewiętnastym wieku, naprzód w filologii dla zdefiniowania grupy języków, która wywodziła się z łaciny, potem dla sztuki oraz architektury, która powstała po ponownym zainteresowaniu się sztuką starożytnego Rzymu. Okres trwania architektury romańskiej jest umowny.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009